รอบหนัง

รอบหน้งวันนี้ - 18 ก.ค.61

รอบฉาย

11.15/12.15/13.15
14.15/15.15/16.15
17.15/18.15/19.15
20.15/21.15

รอบฉาย

11.15/13.00/15.15
17.00/19.00/21.00

รอบฉาย

11.15/13.30/15.15
17.30/19.15/21.15