รอบหนัง

รองหนังแฟรี่พลาซ่า
วันที่ 21 - 27 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป

เช็ครอบหนังได้ที่นี่ คลิก

 


เพื่อน..ที่ระลึก

รอบฉาย 11.15/13.15/16.30/21.15

American Assassin - Official Trailer

รอบฉาย 15.15/17.15/19.40

Kingsman

รอบฉาย 11.15/13.00/14.00/15.25/17.10/19.00/21.15

ส่มภัคเสี่ยน

รอบฉาย 11.15/13.45/15.30/18.00/19.40/21.40

Birth of the Dragon 

รอบฉาย 15.15/19.15

 

 

 

 

 

 

 

Breadcrumbs